Tykocin – Perła Podlasia – 2019-04-14

Trzeba było jedenastu sezonów, ponad 120 imprez, aby Maratony Kresowe dotarły do Tykocina, który bez przesady możemy określić mianem perły Podlasia. Wystartujemy z zabytkowego Placu Czarnieckiego. Już chwilę po starcie przejedziemy malowniczym mostem na Narwi i obok zamku tykocińskiego. Szykują się absolutnie wyjątkowe zdjęcia naszego kolorowego peletonu. 🙂

Będziemy się ścigać w bardzo atrakcyjnym krajobrazowo i przyrodniczo Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Narwi. Przejedziemy także skrajem Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz w okolicy Rezerwatu Szelągówka. Ostatnie kilometry wyścigu będą prowadziły wśród malowniczych łąk nad brzegami Narwi.

Historia

Tykocin otrzymał prawa miejskie już w 1425 r. Przyczynił się do tego książę mazowiecki Janusz I Starszy, ale w tym samym roku Tykocin został włączony w granice Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1542 r. miasto przeszło pod władanie króla Zygmunta Augusta.  w ostatnim okresie życia ostatniego władcy z dynastii Jagiellonów stał się centrum i siedzibą podlaskich dóbr królewskich. W tykocińskiej twierdzy został umieszczony arsenał Rzeczypospolitej oraz skarbiec. Spoczywały tu między innymi słynne arrasy oraz biblioteka króla Zygmunta Augusta). Miasto to stało się ponownie częścią ziem polskich w 1569 r., gdy zostało włączone do Królestwa Polskiego. W 1661 r. Tykocin otrzymał na dziedziczną własność Stefan Czarniecki za zasługi dla Rzeczypospolitej.

W XIX wieku Tykocin znalazł się poza szlakami powstałych wówczas linii kolejowych. Spowodowało to, że dynamicznie rozwinęły się inne miasta, w tym Białystok. Tuż przed II wojną światową w Tykocinie mieszkało około 5000 osób, z czego udział ludności żydowskiej w populacji miasta wynosił 50%. Z powodu zniszczeń wojennych miejscowość utraciła prawa miejskie.  które odzyskała dopiero w roku 1993. Obecnie w Tykocinie żyje ok. 2000 mieszkańców.

Atrakcyjne położenie

Gmina Tykocin zajmuje powierzchnię 20 730 ha. Zamieszkuje w niej ponad 6400 osób w 34 sołectwach. Atutem Gminy jest atrakcyjne położenie nad rzeką Narew, częściowo na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego, w obrębie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Gmina wyróżnia się wysokimi walorami przyrodniczymi i kulturowymi, malownicze krajobrazy, cisza, duża liczba zabytków, bogactwo flory i fauny oraz piesze i rowerowe szalki turystyczne. To raj dla turystów ciekawych historii i przyrody.

Warto zobaczyć

Tykocin to miasteczko o nieprzeciętnych walorach historyczno-turystycznych. Jego układ urbanistyczny, zabytki na miarę światową, malownicze położenie nad Narwią fascynują niepowtarzalnością. Wizerunek Tykocina obrazuje lata świetności, czaruje, wprowadza w refleksyjny, spokojny nastrój. Przenosi w minione wieki. Dziś Tykocin to miasto, które przeszło renesans. Zrewitalizowany został Plac Stefana Czarnieckiego, wyremontowane ulice, częściowo odrestaurowane zabytkowe budynki. 

Każdy turysta przyjeżdżający do Tykocina zwiedza barokowy kościół Trójcy Przenajświętszej wybudowany dzięki Janowi Klemensowi Branickiemu w latach 1740-1750. Klasztor Bernardynów również był przedsięwzięciem Jana Klemensa Branickiego i powstał w latach 1771-1791. Obecnie w obiekcie znajduje się Dom Pomocy Społecznej. Zabytkiem, którego nie pomijają turyści, jest Wielka Synagoga wzniesiona na miejscu starej drewnianej bożnicy w 1642 r. Zwiedzający z zainteresowaniem podążają w kierunku odbudowanego z inicjatywy prywatnej Zamku- największej twierdzy Rzeczypospolitej Obojga Narodów z XVI wieku. Zamek został zrekonstruowany na fragmentach XVI- wiecznego zamku królewskiego króla Polski Zygmunta Augusta. Rekonstrukcja została przeprowadzona na podstawie danych archeologicznych i źródeł historycznych. Zamek jest jedną z większych atrakcji turystycznych Podlasia. Istotnym elementem na szlaku zwiedzających miasto jest pomnik Stefana Czarnieckiego. Pamiątkowy monument pochodzi z 1763 r. Został wzniesiony z inicjatywy Jana Klemensa Branickiego. 

Ciekawe imprezy

Imprezy organizowane przez Urząd Miejski w Tykocinie oraz Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej zapewniają mieszkańcom i turystom nieograniczony dostęp do kultury i rozrywki. Mają integrować społeczność, ale też przypominać o historii miasta czy kultywować tradycje. Muzeum w Tykocinie, stanowiące oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, od lat organizuje obchody wszystkich ważniejszych żydowskich świąt. Tykocin był przed II Wojną Światową miasteczkiem typowo żydowskim, zostało tam do dziś wiele śladów życia tej społeczności, muzeum stara się pokazywać jej historię i tradycję. 

Tykocin zaprasza do udziału w Tykocińskiej Biesiadzie Miodowej w sierpniu każdego roku. Jest to impreza o charakterze festynu wystawienniczego z występami lokalnych zespołów folklorystycznych na scenie ustawionej na Placu Czarnieckiego. Podczas imprezy trwa degustacja i wybór najlepszego miodu, turniej nalewek miodowych, kiermasz regionalnego jadła i sztuki ludowej. W czerwcu odbywają się Dni Tykocina. Święto miasta organizowane na Placu Czarnieckiego w Tykocinie w formie festynu, przy towarzyszących występach na scenie.

Organizowane w Wielkiej Synagodze w Tykocinie Święto Purim (marzec) to jedno z najważniejszych świąt żydowskich, nazywane żydowskim karnawałem lub Świętem Odmienionych Losów. Święto Sukot również organizowane w Wielkiej Synagodze w Tykocinie(październik). Celem obchodów jest przybliżenie kultury i tradycji społeczności żydowskiej , która przez wiele pokoleń była częścią Tykocina. Święto Chanuki(grudzień) nazywane też świętem świateł, obchodzone jest na pamiątkę zwycięstwa żydowskiego rodu Machabeuszy nad Seleucydami

Już za miesiąc kalendarz imprez w Tykocinie będzie jeszcze bogatszy dzięki Międzynarodowym Maratonom Kresowym. 🙂

Zdjęcia: Urząd Miejski w Tykocinie