Rejestracja

Na Maraton Kresowy można zapisać się na trzy sposoby:

1. Za pomocą formularz online – formą internete – online form.

2. Zgłoszenie mailem na adres rejestracja@maratonykresowe.pl. Poniżej znajdziecie formularz. Polecamy przede wszystkim dla drużyn.

Formularz zgłoszeniowy na zawody – Entry form for teams – Varžybų paraiškos forma

UWAGA:

Wszyscy zawodnicy zawodnicy muszą dostarczyć podpisany Formularz rejestracyjny. (LT PARAIŠKOS FORMA)   Formularz jest wypełniany raz na cały sezon, przed pierwszym startem. Dla zawodników niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

3. W biurze zawodów przed startem w godzinach 8:30-11:40 (najpóźniej 10 minut przed startem danego dystansu)

Osoby zgłaszające się bezpośrednio przed startem prosimy o przyjście z wypełnionymi formularzami. Przyspieszycie w ten sposób rejestrację.

UWAGA: Chipy z ubiegłego roku będą nadal wykorzystywane. Wystarczy wykupić nowy komplet numerów (10zl). Przed pierwszym wyścigiem prosimy o sprawdzenie chipów w biurze zawodów lub w pomiarze czasu.


Konto bankowe

Fundacja “Maratony Kresowe”,  mBank 70 1140 2004 0000 3402 7478 4775

Numer IBAN: PL70 1140 2004 0000 3402 7478 4775

Numer BIC mBanku dla przelewów SEPA: BREXPLPW

Numer BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMUL


Opłaty startowe

 

TABELA „A” – dotyczy zawodników zgłoszonych w terminie min. 5 dni przed datą zawodów i opłaconych przelewem

TABELA „B” – dotyczy zawodników zgłoszonych po terminie 5 dni przed datą zawodów

TABELA „A”

TABELA „B”

Maraton, Półmaraton

50zł

65zł

Peleton APG Mini Vetkuro

30zł

30zł

Mikro

10zł

10zł

*) OPŁATY ZNIŻKOWE ZA PAKIETY WIELOSTARTOWE I DLA DRUŻYN

 • 5% – zawodnik przy jednorazowej płatności przelewem za co najmniej 5 wyścigów lub drużyna przyzgłoszeniu i jednorazowej płatności przelewem za minimum 5 zawodników według stawek obowiązujących w dniu zgłoszenia
 • 10% – zawodnik przy jednorazowej płatności przelewem za co najmniej 8 wyścigów lub drużyna przy jednorazowej płatności przelewem za minimum 10 zawodników według stawek obowiązujących w dniuzgłoszenia
 • 30% – przy wykupieniu pakietu na wszystkie imprezy z cyklu Maratony Kresowe + XCT i płatności przelewem (15 x Maraton, Półmaraton – 525zł, lub 15 x Mini – 315zł) 
 • 50% – dla zawodników z licencją PZKol: Młodzik, Junior Młodszy, Junior, U23, Elita oraz szkółek kolarskich,według stawek obowiązujących w dniu zgłoszenia

 

UWAGA:

 • Zniżki nie sumują się
 • Pakiety nie obejmują wyścigu na terenie Białorusi

 

ZASADY ROZLICZENIA DRUŻYN

 • „Portfel Drużyny” – drużyna może wpłacić dowolną kwotę, z której po wyścigu będą pobierane opłaty za startujących zawodników według stawek obowiązujących w dniu zgłoszenia i ilości startujących zawodników.

 

INNE OPŁATY (Maraton, Półmaraton, Mini)

 • Pakiet startowy na sezon 2017 (w zestawie układ do pomiaru elektronicznego, numery startowe) – 35zł
 • Kaucja za wydanie pakietu startowego na jeden start, możliwy zwrot w tym samym dniu – 35zł
 • Opłata za wypożyczenie zestawu startowego na jeden wyścig, potrącana z kaucji – 10zł
 • Opłata za wydanie numeru startowego (bez układu do pomiaru elektronicznego) – 10zł
 • Wymiana baterii w układzie do pomiaru elektronicznego – 10zł

Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych, internetowych, przekazów pocztowych na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów. Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty, np. „Wpłata na Maraton Kresowy – Białystok”. W przypadku nie podania tytułu wpłaty zostanie ona zaksięgowana na poczet najbliższego terminu maratonu. Przelewów należy dokonywać na minimum 5 dni przed terminem zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w wybranej edycji nie podlegają zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną edycję lub osobę po uprzednim pisemnym potwierdzeniu zaistniałego zdarzenia oraz przedstawieniu potwierdzenia wpłaty wpisowego. Przeniesienie opłaty możliwe jest przed terminem zawodów, na które została wpłacona.

Faktury do opłat startowych wystawiane są na prośbę wpłacającego, w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.

Organizator może zwolnić z opłat startowych zaproszonych gości, wolontariuszy wykonujących prace związane z przygotowaniem imprezy i sprzątających trasę oraz osoby wspierające działalność Fundacji „Maratony Kresowe”.

Organizator nie prowadzi działalności gospodarczej. Sformułowanie „opłata startowa” oznacza wpłatę na rzecz Fundacji „Maratony Kresowe” przeznaczoną w całości na cele statutowe – dofinansowanie organizacji zawodów sportowych.

 

 

Dodaj komentarz