KOMUNIKATY

Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem na podstawie regulaminu Maratonów Kresowych podjął decyzję o ukaraniu następujących zawodników za naruszenia regulaminu:

 

 1. Zawodnik numer startowy 3 zostaje ukarany karą punktową 10 punktów za zaśmiecanie trasy w czasie wyścigu w Knyszynie. Kara została złagodzona ze względu na okoliczności łagodzące.

 

 1. Zawodnik numer startowy 639 zostaje ukarany karą punktową 30 punktów za niesportowe zachowanie w czasie wyścigu w Siemiatyczach.

 

 1. Zawodnik numer startowy 1226 zostaje ukarany karą punktową 100 punktów za zaśmiecanie trasy w czasie wyścigu w Mielniku.

 

WAŻNE PRZYPOMNIENIA

 

 1. Zawodnicy, którzy ŚWIADOMIE uszkodzili numery startowe (np. poprzez ich wycięcie) zobowiązani są do kupna nowych zestawów startowych lub wykonania na własny koszt duplikatów. Numery były wykonane w firmie Alda, która dysponuje ich wzorem graficznym. Zawodnicy bez prawidłowego numeru startowego nie będą dopuszczani do startu.
 2. W przypadku jeśli zawodnik zapomni numeru startowego, dopuszczamy jednorazową możliwość startu z numerem zastępczym. Biuro zawodów służy pomocą.
 3. Wyrzucanie śmieci na trasie poza strefą bufetu jest zabronione i będzie karane z dyskwalifikacją włącznie.
 4. Osoby, które nie dostarczyły jeszcze formularzy rejestracyjnych zobowiązane są do jak najszybszego ich uzupełnienia i zostawienia w Biurze Zawodów. Brak przekazanych formularzy może skutkować niedopuszczeniem do startu w zawodach.
 5. Opłacenie startu przelewem bez rejestracji internetowej oznacza dodatkową konieczność zapisania się na wyścig w dniu zawodów.
 6. Obecność na liście startowej na stronie MK jest jednoznaczna z faktem, że wszelkie formalności rejestracyjne dotyczące zapisu na konkretny wyścig zostały dokonane. Na liście startowej umieszczane są osoby, których płatności przelewem dotarły na konto MK, oraz osoby/ teamy płacące gotówką w dniu zawodów i posiadające numer startowy.
 7. Członkowie drużyn zgłaszający się indywidualnie w dniu zawodów, nie zgłoszeni wcześniej przez drużynę, płacą normalną opłatę startową.
 8. Niesportowe zachowanie prosimy zgłaszać bezpośrednio do Sędziów w dniu zawodów lub przesyłać emailem na adres biuro@maratonykresowe.pl lub wyniki@maratonykresowe.pl. Pod te adresy prosimy kierować także uwagi i wnioski.

 

 

 

 

Dodaj komentarz