Wyniki ankiety

Tradycyjnie podsumowaliśmy miniony sezon w formie krótkiej ankiety. Spróbujmy zinterpretować wyniki ankiety. Porównajmy też jak się zmieniły Wasze preferencje rok do roku.

Czy trasy Maratonów Kresowych były:

2016

2015

Za trudne 4.58% 4.23%
OK 66.67% 68.46%
Zbyt łatwe 27.92% 26.92%
Nie mam zdania 0.83% 0.38%

Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie o trudność trasy nie zmienił się w ciągu roku! Różnice mieszczą się w granicach błędu statystycznego. Dwie trzecie zawodników oczekuje tras na tym samym poziomie trudności jak dotychczas. Kilka procent uczestników uważa trasy za zbyt trudne. Kilka razy więcej, czyli co czwarty zawodnik chciałby tras trudniejszych. Dla organizatorów wynika z tego wniosek, aby utrzymać dotychczasowy kierunek i charakter naszych imprez.

W naszym kalendarzu mamy wyścigi o różnym poziomie trudności. Staramy się także ulepszać nasze trasy. Oczywiście w takim stopniu na ile pozwalają warunki terenowe. Okazuje się, że nawet na płaskim terenie może przynieść to znaczną poprawę w satysfakcji z wyścigu. Przykładem może być Narewka, która w sezonie 2016 uzyskała dwukrotnie więcej pozytywnych opinii niż rok wcześniej. Co ciekawe niezmiennie wysoki poziom satysfakcji zapewnia Drohiczyn, gdzie trasa praktycznie nie zmienia się  i nie jest najtrudniejsza technicznie…

Inny wniosek jest taki, że w sezonie 2016 oceny wyścigów były o wiele bardziej wyrównane niż rok wcześniej. Nie było już tak zdecydowanych liderów jak rok wcześniej. Niemniej jednak jak pokazują wyniki, do Chełma trzeba pojechać koniecznie! 🙂

Jaki był Twój ulubiony Maraton Kresowy w sezonie?

2016 2015
1 Janów – 10.71% Chełm – 17.47%
2 Drohiczyn – 9.03% Supraśl – 15.71%
3 Supraśl – 8.82% Serpelice – 10.58%
4 Chełm – XCT 8.82% Drohiczyn – 7.37%

Pełne wyniki ankiety 2016: https://maratonykresowe.pl/?p=3522

Dodaj komentarz