Bony BLU ważne do końca roku

blu_CZEK Maratony KresoweWażne ogłoszenie dla osób, które wygrały bony zakupowe do Salonów Łazienek BLU za zajmowane miejsca Open na dystansie Maraton w Maratonach Kresowych.

Czas na wykorzystanie bonów (zrealizowanie zakupu za bony w Salonach BLU) jest do końca roku 2014. Na bonach z tego sezonu widnieje informacja, że bon jest ważny do 31.12.2014r. Bony z poprzednich sezonów, na których nie ma oznaczonej daty ważności, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, także trzeba wykorzystać do końca roku 2014. Po tej dacie bony tracą ważność. W wypadku braku możliwości przyjazdu do Polski zawodników zagranicznych w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt mailowy na adres: refleks@refleks.pl

Adresy lokalizacji Salonów BLU w całej Polsce na stronie pod linkiem:

http://blu.com.pl/kontakt-11.html


ВНИМАНИЕ!

blu_CZEK Maratony KresoweВажное объявление для клиентов, которые выиграли покупочные чеки в Салоны Ванных Комнат BLU за занятие  места Open на дистанции Марафон в Пограничных Марафонах. Время, чтобы использовать чеки (выполнение покупки за чеки в Салонах BLU) – до конца года 2014. На чеках из этого года находится информация, что чек в силе до 31.12.2014г. Чеки из предыдущих лет, в которых не указана дата действительности, а которые ещё не были выполнены, также надо использовать к концу 2014г. После этого числа чеки теряют действительность. В случае отсутствия возможности приезда  зарубежных участников соревнований в назначенном сроке в Польшу, просим связаться с нами по электронной почте: refleks@refleks.pl

Перечень адресов Салонов BLU на территории всей Польши:

http://blu.com.pl/kontakt-11.html

Dodaj komentarz