Rejestracja 2021

Prosimy o zgłaszanie się na nasze wyścigi na poniższym formularzu internetowym. 

Wypełnia zawodnik pełnoletni lub rodzic (opiekun prawny) w imieniu osoby niepełnoletniej.

UWAGA! Formularz internetowy jest wyłączany 2 dni przed zawodami. Istnieje możliwość zgłoszenia się osobistego w dniu zawodów. 

PROSZĘ NIE WYSYŁAĆ ZGŁOSZENIA WIELE RAZY!

Kontakt w sprawach dotyczących rejestracji: rejestracja@maratonykresowe.pl


Zbiorczy Formularz Zgłoszeniowy Dla Drużyn

Formularz rejestracyjny z oświadczeniami  – dla osób które nie prześlą indywidualnego formularza internetowego


Konto bankowe

PLN:

BNP Paribas Bank Polska: 26 1600 1462 1883 1061 6000 0001

IBAN: PL26 1600 1462 1883 1061 6000 0001

BIC PPABPLPK


EUR:

Bank account for transfers in Euro – SEPA (Single Euro Payments Area)

IBAN: BE24 9670 1843 7238

SWIFT / BIC: TRWIBEB1XXX

You can transfer without bank charges using TransferWise. Create a free account on TransferWise


6. Opłaty startowe

A. Przelew min. 5 dni przed zawodami B. Przelew lub karta < 5 dni przed zawodami C. Płatność w dniu zawodów D. Portfel Drużyny
Maraton, Półmaraton 70 zł

€15

80 zł

€18

100 zł

€20

60 zł

€13

Fit 40 zł

€8

50 zł

€11

60 zl

€13

40 zł

€8

Mini 30 zł

€7

30 zł

€7

30 zł

€7

30 zł

€7

Mikro (z numerem startowym) 10 zł

€2

10 zł

€2

10 zł

€2

10 zł

€2

  • W sezonie 2021 obowiązują numery startowe i układy do elektronicznego pomiaru czasu z sezonu 2020 i 2019.
  • Portfel Drużyny – Drużyna może wpłacić dowolną kwotę, z której będą pobierane opłaty za startujących zawodników. Kolumna „Portfel Drużyny” obowiązuje dla drużyny przy starcie w wyścigu minimum 4 zawodników oraz zgłoszeniu 5 dni przed datą zawodów. W przypadkach mniejszej ilości startujących zawodników obowiązuje TABELA „A” lub „B”, w zależności od terminu zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia drużyny mniej niż 5 dni przed datą zawodów obowiązuje TABELA „B”, niezależnie od ilości zawodników.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.

INNE OPŁATY (Maraton, Półmaraton, Fit, Mini)

  • Pakiet startowy (układ do pomiaru elektronicznego, numery startowe) – 40zł
  • Układ elektroniczny do pomiaru czasu (bez numeru startowego) – 40zł
  • Opłata za wydanie numeru startowego (bez układu do pomiaru elektronicznego) – 10zł

Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty, np. „Wpłata na Maraton Kresowy – …”. W przypadku nie podania tytułu wpłaty zostanie ona zaksięgowana na poczet najbliższego terminu maratonu.

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub nie pojawiły się na starcie. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w wybranej edycji nie podlegają zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną edycję lub osobę po uprzednim pisemnym potwierdzeniu zaistniałego zdarzenia oraz przedstawieniu potwierdzenia wpłaty wpisowego. Przeniesienie opłaty możliwe jest najpóźniej 3 dni przed terminem zawodów.

Faktury do opłat startowych wystawiane są na prośbę wpłacającego, w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.

Organizator może zwolnić z opłat startowych zaproszonych gości, wolontariuszy wykonujących prace związane z przygotowaniem imprezy i sprzątających trasę oraz osoby wspierające działalność Fundacji „Maratony Kresowe”.

Organizator nie prowadzi działalności gospodarczej. Sformułowanie „opłata startowa” oznacza wpłatę na rzecz Fundacji „Maratony Kresowe” przeznaczoną w całości na cele statutowe – dofinansowanie organizacji zawodów sportowych.

[google-translator]

Dodaj komentarz