Wojsławice – śladami woja Wojsława i Jakuba Wędrowycza…

W nadchodzącym sezonie po raz pierwszy wystartujemy w Wojsławicach. Wyścig zapowiada się absolutnie szlagierowo. Wojsławice leżą w regionie określanym jako „Malowniczy Wschód”. Sąsiadują ze Żmudzią, gdzie mieliśmy już sposobność ścigać się w sezonie 2019. Oba wyścigi postanowiliśmy połączyć w malowniczy weekend na powitanie lata. Zatem koniecznie rezerwujcie w swoich kalendarzach termin 19-20 czerwca!

Nad trasą pracujemy. Jednak już teraz możemy powiedzieć, że walory turystyczne, krajobrazowe i rzeźba terenu Gminy Wojsławice powodują, że wyścig będzie jednym z głównych kandydatów do wyścigu sezonu. Clou trasy będą zapewne wąwozy, których głębokość dochodzi do kilkunastu metrów. 

Gmina Wojsławice leży we wschodniej części Wyżyny Lubelskiej, w subregionie zwanym Działami Grabowieckimi. Od północy graniczy z gminami Leśniowice i Żmudź, od zachodu z gminą Kraśniczyn, od wschodu z gminą Białopole, a od południa z gminami Grabowiec i Uchanie. Powierzchnia gminy wynosi 110 km2. W krajobrazie dominują pola uprawne, które rozciągają się na łagodnych wzgórzach o wysokości sięgającej 311 m n.p.m. Przez gminę płynie rzeka Wojsławka. Wjeżdżając do Wojsławic z każdej strony witają nas kapliczka i monumentalny, legendarny rycerz Wojsław.

Gmina Wojsławice jest historycznym miasteczkiem trzech kultur. W centrum miejscowości zlokalizowane są obiekty zabytkowe tj. kościół rzymskokatolicki, cerkiew prawosławna i synagoga żydowska, w której działa Izba Tradycji Ziemi Wojsławickiej. Natomiast w Majdanie Ostrowskim funkcjonuje Ośrodek Trzech Kultur.

Lokalną atrakcję stanowią liczne źródła naturalnej wody i wąwozy, które są doskonałymi miejscami do rekreacji i wypoczynku. Ściany wąwozów porośnięte są lasem i sięgają wysokości kilkunastu metrów. W różnych miejscach gminy znajduje się ponad 50 źródeł. Większość z nich zasila rzekę Wojsławkę, która jest dopływem rzeki Wieprz. Źródła i wąwozy można zobaczyć spacerując ścieżkami edukacyjnymi w Starym Majdanie i Majdanie Ostrowskim oraz odwiedzając wieś Rozięcin, gdzie znajduje się Krynica i studnia oraz Ośrodek Dawnych Kultur i Tradycji, a także w Wojsławicach na ulicy Grabowieckiej i ulicy Chełmskiej.

Na terenie gminy Wojsławice rozgrywają się akcje opowiadań Andrzeja Pilipiuka ”O Jakubie Wędrowyczu”. Na ulicy Krasnystawskiej w Wojsławicach usytuowany jest pomnik Wędrowycza. Można także zwiedzać miejsca związane z bohaterem opowiadań Pilipiuka.

Na terenie Gminy Wojsławice funkcjonują cztery gospodarstwa agroturystyczne, a w sferze gastronomii smaczne, domowe i regionalne potrawy oferuje restauracja „Wojsławianka”.