Przekaż 1% podatku na Maratony Kresowe!

 

Dzięki dodatkowym wpływom będziemy mogli rozwijać nasze imprezy! Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Nie mamy pracowników etatowych. Wszystkie pozyskane kwoty, dotacje, darowizny, opłaty startowe muszą zostać przeznaczone na cele statutowe, czyli organizację imprez rowerowych. W roku 2019 z podarowanych nam 1% podatku pozyskaliśmy kwotę 822 zł. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

 


PIT OP – oświadczenie mogą wypełnić ci emeryci lub renciści, którzy dostali od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A, a chcą przekazać 1 proc. podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego, należy wydrukować wypełnić i zanieść do US, NIE POTRZEBA ROZLICZAĆ SIĘ PONOWNIE.

Uwaga:
Tylko prawidłowo wypełniony formularz oznacza przekazanie nam środków z 1%. 

Aby środki do nas trafiły muszą być wypełnione co najmniej trzy pola:

  • Numer KRS: 0000 215 720
  • Cel szczegółowy 1% :  MARATONY KRESOWE
    Pomocne będzie także wypełnienie pola „Wyrażam zgodę” : X