Strona główna Regulamin Zawodnicy Wyniki Forum Kontakt

Kalendarz zawodów
To już było:
28.04.2013 − Białystok - Pietrasze
Rusza Peleton [XC]
1.05.2013 − Wasilków
„W dolinie rzeki, na skraju puszczy”
12.05.2013 − Olsztyn
„660 lat w Warmińskich Lasach”
26.05.2013 − Sokółka
"Na Tatarskim Szlaku"
9.06.2013 − Michałowo
"Dzika Puszcza"
22.06.2013 − Drohiczyn 
„W dolinie Góry Zamkowej” 
7.07.2013 − Chełm
"Z Duchem Bieluchem"
20.07.2013 − Сапоцкін  (Sopoćkinie)
"Суседзi" – Białoruś 
28.07.2013 − Urszulin
"Po pracy, Polesie"
4.08.2013 − Narewka
"W Krainie Żubra"
18.08.2013 − Kraśniczyn
„Zielony Wąwóz”
1.09.2013 − Szelment
„W Krainie Ozów”
15.09.2013 − Supraśl
„Duch Puszczy”
22.09.2013 − Augustów
"W Królewskim Mieście"
28.09.2013 − Mielnik
"Nad Bugiem"
2012:
14.04.2012 − Białystok - Pietrasze
X Wyścig XC "Rusza Peleton" [XC]
1.05.2012 − Białystok
Wschodzący Białystok
13.05.2012 − Augustów
W królewskim mieście
3.06.2012 − Michałowo
Dzika Puszcza
24.06.2012 − Chełm
Z Duchem Bieluchem
8.07.2012 − Łomża
Na krańcach Mazowsza 
21.07.2012 − Sopoćkinie - Białoruś
Суседзi - Сапоцкін
5.08.2012 − Sokółka
Szlakiem Tatarskim
15.08.2012 − Narewka
W krainie żubra
26.08.2012 − Suwałki / Szelment
W krainie ozów 
8.09.2012 − Podsupraśl
Cross Country Sprint [XC]
9.09.2012 − Supraśl
Duch Puszczy
29.09.2012 − Mielnik
Nad Bugiem
2011:
10.04.2011 − Białystok - Pietrasze
RUSZA PELETON  [XC]
3.05.2011 − Białystok
Duch Puszczy i Kresów
22.05.2011 − Druskininkai (Druskienniki)
Nad Niemnem – Litwa
12.06.2011 − Michałowo
Dzika Puszcza
3.07.2011 − Łomża
Na krańcach Mazowsza”
24.07.2011 − Сапоцкін (Sopoćkinie)
Суседзi – Białoruś
7.08.2011 − Sokółka
Szlakiem Tatarskim
21.08.2011 − Narewka
W krainie żubra
3.09.2011 − Szelment 
Mistrzostwa Województwa [XC]
4.09.2011 − Suwałki/Szelment
W krainie ozów
11.09.2011 − Chełm
Z Duchem Bieluchem
24.09.2011 − Augustów
W królewskim mieście
2010:
2.05.2010 − Białystok
Duch Puszczy i Kresów
3.05.2010 − Białystok - Pietrasze
RUSZA PELETON  [XC]
30.05.2010 − Michałowo
Dzika puszcza 
27.06.2010 − Sokółka
Szlakiem Tatarskim 
4.07.2010 − Łomża
Na krańcach Mazowsza
22.08.2010 − Suwałki
W krainie ozów
5.09.2010 − Białystok - Pietrasze
Puchar Wysoczyzny Białostockiej  [XC]
3.10.2010 − Augustów
W królewskim mieście- Finał 
2009:
4.04.2009 − Białystok/Pietrasze
Rusza Peleton [XC]
24.05.2009 − Krynki
Szlakiem tatarskim
4.07.2009 − Łomża
Zawody XC Łomża [XC]
5.07.2009 − Łomża
Na krańcach Mazowsza
22.08.2009 − Suwałki
Pierwszy Suwalski Maraton MTB
19.09.2009 − Ogrodniczki
Zawody XC Ogrodniczki [XC]
20.09.2009 − Białystok
Duch Puszczy i Kresów - Maraton MTB

Pasja - Varžybos - Дружбa”

Regulamin cyklu Maratony Kresowe 2013

1. Cele, organizatorzy

Maratony Kresowe są imprezami niekomercyjnymi, organizowanymi przez: UKS Wygoda Białystok, Team Obst Chełm, Velogrodno, Active Group Grzegorz Miedziński, Warmiński Klub Rowerowy FAN

Maratony Kresowe realizują następujące cele:

  • Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywny wypoczynek na rowerze

  • Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą

  • Popularyzacja kolarstwa, turystyki rowerowej i ciekawych tras rowerowych

  • Wyłonienie najlepszych zawodników w rowerowych maratonach MTB

  • Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych dawnych Kresów

  • Rozwijanie przyjaźni między narodami na poziomie międzyludzkim.

2. Organizator główny

Fundacja „Maratony Kresowe”
- adres do korespondencji: Maratony Kresowe, ul. Ciołkowskiego 157, 15-516 Białystok
- Tel. 509 282463, faks. 85 6539180
Strona internetowa: www.maratonykresowe.pl
e-mail:
biuro@maratonykresowe.pl3. Kalendarz imprez:

Kalendarz imprez ogłaszany jest na stronie internetowej: www.maratonykresowe.pl4. Warunki uczestnictwa.

Impreza ma charakter otwarty. Uczestnikiem Maratonów Kresowych będzie osoba spełniająca następujące warunki:
- dokona zgłoszenia za pomocą strony internetowej lub osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów
- opłaci startowe w wysokości zgodnej z regulaminem.

W Maratonach Kresowych nie będą mogli brać udziału zawodnicy, u których wykryto środki dopingujące oraz zawieszeni za stosowanie dopingu przez PZKol.

Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie i złożenia przez zawodnika oświadczenia następującej treści:

"Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją maratonu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po maratonie. Oświadczam, że startuję na własną odpowiedzialność i ponoszę odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, które wyrządzę. Zrzekam się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i moje zgłoszenie jest zgodnie z prawdą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów Maratonów Kresowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Niniejsza deklaracja obowiązuje na wszystkich edycjach."

W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Niepełnoletni uczestnicy, którzy nie posiadają karty rowerowej, mogą startować wyłącznie z pełnoletnim opiekunem. Opiekunem może być rodzic lub inny zawodnik startujący na tym samym dystansie.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Zalecamy zawodnikom wykupienie indywidualnej polisy ubezpieczeniowej.

Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze w kasku sztywnym.5. Opłaty wpisowe.

MINI – (bez względu na termin wpłaty)

dzieci do lat 10 - 10 zł
• pozostali - 20 złPÓŁMARATON, MARATON

OPŁATY ULGOWE – Opłata PRZELEWEM co najmniej 5 dni przed startem i rejestracja online lub zgłoszenie mailem

młodzież szkolna (do 19) - 20 zł przelew
• dorośli – 40 zł przelew

OPŁATY W DNIU ZAWODÓW
• młodzież szkolna (do 19 lat) - 35zł

dorośli Półmaraton, Maraton – 50zł

OPŁATY ŻNIŻKOWE ZA PAKIETY WIELOSTARTOWE I DLA DRUŻYN

• Półmaraton, Maraton - 35zł x ilość startów lub osób

Uprawnieni do zniżkowych opłat pakietowych
– cudzoziemcy, bez względu na termin wpłaty
– zawodnik przy jednorazowej płatności przelewem za co najmniej 6 maratonów i wcześniejszej rejestracji online lub przysłaniu zgłoszenia mailem najpóźniej 5 dni przed startem. Przykład: wpisowe za sześć startów w Półmaratonie wynosi 6 x 35zł = 210zł)
– drużyna przy jednorazowej płatności za co najmniej 4 zawodników i wcześniejszej rejestracji zawodników online lub/i przysłaniu zgłoszenia mailem najpóźniej 5 dni przed startem. Przykład: wpisowe za pięciu zawodników w Maratonie wynosi 5 x 35zł = 175zł)

Opłata za wydanie numeru startowego z układem do pomiaru elektronicznego– 20zł


Kaucja za wydanie chipa do pomiaru elektronicznego, możliwy zwrot w dniu zawodów – 20

Opłata za wypożyczenie chipa do pomiaru elektronicznego na wyścig – 5zł

Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych, internetowych, przekazów pocztowych na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów. Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty, np.: "Maraton MTB Narewka". W przypadku nie podania tytułu wpłaty zostanie ona zaksięgowana na poczet najbliższego terminu maratonu zgodnie z obowiązującą taryfą. Przelewów należy dokonywać na minimum 7 dni przed terminem zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w wybranej edycji nie podlegają zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną edycję lub osobę po uprzednim pisemnym potwierdzeniu zaistniałego zdarzenia oraz przedstawieniu potwierdzenia wpłaty wpisowego. Przeniesienie opłaty możliwe jest przed terminem zawodów, na które została wpłacona.

Rachunki do opłat wystawiane są w dniu imprezy po godz. 15.00 i nie później niż w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.

Organizator może zwolnić z opłat startowych zaproszonych gości honorowych z kraju i zagranicy, wolontariuszy wykonujących prace związane z przygotowaniem imprezy i sprzątających trasę, a także osoby wskazane przez sponsorów i na prośbę samorządów i instytucji, które goszczą imprezę na swoim terenie i obiektach.6. Program zawodów.

Każda edycja przeprowadzona jest według następującego programu:

Przed maratonem:
- Zapisy w Biurze Zawodów. Adresy Biur zostaną podane oddzielnie.

W dniu maratonu:
- godz. 9.00 - 10.45 zapisy w Biurze Zawodów,
- godz. 10.30 - ustawianie zawodników w sektorach startowych,
- godz. 11.00 - start maratonu,
- godz. 13.00 - 16.00 - dekoracje zwycięzców

Jest to program o charakterze ramowym i możliwe są jego modyfikacje.

7. Dystanse.

- Mini: 5 km - 12 km,

- Półmaraton: 16 km - 35 km,
- Maraton: 55 km - 75 km8. Sposób przeprowadzenia

Start do maratonu na dystansie głównym we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator ze względu na dużą ilość startujących zastrzega sobie prawo do wprowadzenia startu sektorowego.

Przebieg trasy będzie oznakowany strzałkami wskazującymi kierunek jazdy i znakami ostrzegawczymi. Należy zachować szczególną ostrożność w miejscach oznaczonych znakami ostrzegawczymi i stosować się do poleceń Organizatora, Policji i wolontariuszy.

Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

Na trasie Maratonu i Półmaratonu będą znajdowały się bufety dla zawodników.

Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do rywali, sędziów, organizatorów i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

9. Zasady Fair-Play.

- Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie. O ile to konieczne np. na wąskich ścieżkach zawodnik wyprzedzający powinien zasygnalizować swój zamiar komunikatem "Prawa Wolna", "Lewa Wolna" lub ew. skrótowo "Prawa", "Lewa " co oznacza stronę, po której zamierza dokonać manewru wyprzedzania
- Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy lub skrzyżowania.
- Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów.
- Zawodnicy muszą przestrzegać Przepisy Ruchu Drogowego.
- Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku.
- Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.

10. Świadczenia dla zawodników.

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:
- przejazd oznakowaną trasą każdej edycji,
- pomiar czasu,
- 2 numery startowe,
- zabezpieczenie medyczne,
- uczestnictwo w losowaniu nagród i pamiątek z puli dla wszystkich uczestników,
- prawo do korzystania z bufetów na trasie,
- bufet regeneracyjny na mecie,
- ubezpieczenie NW.

11. Kategorie wiekowe.

Mini

- Dzieci – do 10 lat (2003- ) chłopcy i dziewczęta)

- Żak – (11 - 12 lat) (rok ur. 2001-2002), (chłopcy i dziewczęta)

- Open kobiety (pozostałe roczniki, dyplomy)

- Open panowie (pozostałe roczniki, dyplomy)Półmaraton

Panowie
- Młodzik - od 13 do 14 lat (rok ur. 1999-2000),

- Junior – 15 do 18 lat (1995 - 1998)
- Elita - od 19 do 32 lat (rok ur. 1981-1994),
- Elita Plus - od 33 do 39 lat (rok ur. 1974-1980),
- Master - od 40 do 49 lat (rok ur. 1964-1973),
- Super Master - od 50 do 59 lat (1954-1963)

- MK Weteran – powyżej 60lat (1953 i starsi)

Panie

- Kobiety Junior - do 18 lat (rok ur. 1995-2000)
- Kobiety Sport – od 19 do 30 lat (rok ur. 1983-1994),
- Kobiety Fit – od 31 do 39 lat (1974-1982)

- Kobiety Super Fit - powyżej 40 lat (1973 i starsze)

Maraton
- Open,
- Junior - od 16 do 18 lat (rok ur. 1995-1997),
- U23 - od 19 do 22 lat (rok ur. 1991-1994),
- Elita - od 23 do 32 lat (rok ur. 1981-1990),
- Elita Plus - 33 do 39 lat (1974 - 1980)
- Master - od 40 do 49 lat (rok ur. 1964-1973),

- Super Master - powyżej 50 lat (rok ur. 1963 i starsi,

- Kobiety Open

- MK Weteran – powyżej 60lat (1953 i starsi) – (klasyfikacja generalna)


Klasyfikacja drużynowa Maraton – (klasyfikacja generalna)

Klasyfikacja drużynowa Półmaraton – (klasyfikacja generalna)

Klasyfikacja drużynowa Mini – (klasyfikacja generalna)

Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia lub podziału kategorii w zależności od ilości startujących.12. Klasyfikacja.

Klasyfikacja cyklu będzie przeprowadzona na wymienionych dystansach w podanych w regulaminie kategoriach wiekowych z podziałem na płeć.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach (Kobiet i Mężczyzn) zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

W klasyfikacji generalnej uwzględnia się osiem najlepszych startów zawodnika lub drużyny.

Prowadzona jest klasyfikacja generalna cyklu Maraton (klasyfikacja generalna główna). Klasyfikacja ta będzie prowadzona wg następujących zasad:
- Klasyfikacje Generalne są klasyfikacjami punktowymi
- We wszystkich kategoriach wiekowych (oddzielnie kobiety i mężczyźni), punkty za zajęte miejsce na edycji ustala się stosując poniższy wzór:

Dystans Maraton:
pkt = (czas zwycięzcy w sekundach / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach) x 1000

Dystans Półmaraton:
pkt = (czas zwycięzcy w sekundach / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach) x 500

Dystans Mini:
pkt = (czas zwycięzcy w sekundach / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach) x 20013. Klasyfikacja drużynowa.

- Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub nieformalna grupa zawodników reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, placówkę oświatową lub firmę. Do klasyfikacji zespołowej dopuszcza się grupy reprezentujące lokalne społeczności rowerowe po ich akceptacji co do charakteru i nazwy przez Organizatora.
- W klasyfikacji drużynowej uwzględniane będą zespoły, które zgłosiły minimum czterech zawodników do cyklu.
- Klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych wynikach poszczególnych maratonów. Punkty do klasyfikacji zespołowej liczone są według schematu klasyfikacji generalnej.
- Zawodnik zdobywa punkty dla drużyny od momentu, gdy został do niej przyłączony.
- Do klasyfikacji drużynowej zalicza się wyniki najlepszych czterech zawodników drużyny w/g zdobytych punktów w każdym maratonie.
- Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonego zespołu pod względem jego składu i charakteru.

14. Sektory startowe.

W przypadku dużej ilości startujących Organizator może zarządzić sektory startowe. Klasyfikacja sektorowa odpowiada klasyfikacji generalnej Open.


Organizacja sektorów:
- Sektor 1 (50 najlepszych zawodników i 5 zawodniczek w klasyfikacji Open) + zaproszeni zawodnicy
- Sektor 2 (zawodnicy z 51-150 miejsc w klasyfikacji Open i zawodniczki z 6-15 miejsc Open) + zaproszeni zawodnicy
- Sektor 3 (zawodnicy z 151-250 miejsc w klasyfikacji Open i zawodniczki z 16-25 miejsc Open)
itd.

W czasie pierwszego maratonu decyduje kolejność z poprzedniego sezonu.


Zawodnik może zwrócić się do organizatora z prośbą o zgodę na start z odpowiedniego sektora motywując to osiągnięciami z innych zawodów np. odpowiednim sektorem z innych cyklów imprez.


Powyższe prośby należy przesyłać mailem najpóźniej na 7 dni przed terminem maratonu.

Organizator może zarządzić start sektorowy, który polega na rozpoczęciu wyścigu przez zawodników z poszczególnych sektorów startowych w odstępach czasowych.

Zawodnik, który wystartuje z innego sektora niż mu przysługującego otrzyma przewidzianą w regulaminie karę czasową 10min.15. Ruch drogowy.

- Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
- Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
- Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.16. Kary.

W przypadku naruszenia Regulaminu Sędzia Główny może zasądzić następujące kary:
- Upomnienie.
- Kara czasowa (doliczana do czasu zawodnika).
- Dyskwalifikacja.

Kwestie sporne, nieprzewidziane w regulaminie oraz kwestie interpretacji regulaminu rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.

17. Ochrona środowiska naturalnego.

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

18. Protesty.

Protesty można składać w dniu zawodów do obsługi pomiaru czasu. Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Po tym czasie protesty nie będą rozpatrywane. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z organizatorem zawodów.

Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojej pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag sędziom, zanim rozpocznie się dekoracja.

Uwagi do wyników można zgłaszać drogą elektroniczną (email) najpóźniej w ciągu trzech dni po maratonie, którego dotyczą.

19. Kontrola antydopingowa.

Organizator może poddać zwycięzców zawodów i wylosowanych uczestników kontroli antydopingowej. Brak zgody zawodnika na kontrolę będzie skutkować automatyczną dyskwalifikacją.

20. Informacje dodatkowe.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
- Uczestnik przyjmuje do wiadomości ze należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
- Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca.
- Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
- Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numery startowe z przodu roweru na kierownicy i za pomocą agrafek na plecach na wysokości kieszeni na koszulce. Oba numery muszą być tak zamontowane, aby były bardzo dobrze widoczne. Numer na plecach nie może być zasłaniany częścią ubrania, plecakiem, ani powiewać swobodnie na wietrze.
- Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
- Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych policja oraz służby organizatora ułatwia włączenie się do ruchu.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
- Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
- Na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
- Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
- Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
- W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
- Uczestnik Maratonu poprzez start akceptuje warunki niniejszego Regulaminu Maratonu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej cyklu oraz biurze Organizatora).

21. Postanowienia końcowe.

O wszystkich kwestiach nieuregulowanych w regulaminie oraz o jego interpretacji w trakcie zawodów decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.


Maratony Kresowe na facebook'u


Patroni medialni